KLICPEROVO DIVADLO
HRADEC KRÁLOVÉ

INTRANET

  Klicperovo divadlo Hradec Králové, Dlouhá 99, 500 01,
Obchodní oddělení a předprodej vstupenek - Švehlova 624, predprodej@klicperovodivadlo.cz,
tel. 495 512 857, otevřeno po-pá 9-12 a 13-18, so 9-12 hodin

O DIVADLE PRO MÉDIA  PROGRAM REPERTOÁR PŘIPRAVUJEME SOUBOR VÝSTAVY KONTAKTY
Vstupenky - informace Rezervace vstupenek  Dárkové poukazy Nabídka pro firmy Hromadné objednávky

VSTUPENKY – ZDE ON-LINE REZERVACE

Přidat
k oblíbeným

TOPlist
 


PRO MÉDIA
fotografie
tiskové zprávy


GALERIE
U KLICPERŮ


nabízí v nové sezoně další přehlídku děl významných autorů...Výhody a bonusy
formou každoročního předplatného
 Bezbariérový přístup
 


Indukční smyčka pro nedoslýchavé
 


 

XI. FESTIVAL VELKÝCH MALÝCH DIVADEL
ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA
28. 9. - 28. 10. 2014

program festivalu
 

Vážení diváci!

Divadelními festivaly velkých malých divadel ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA naplno startuje každá nová divadelní sezona Klicperova divadla v Hradci Králové. Festival ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA je především představením toho nejlepšího, co narodilo na našich studiových, alternativních a progresivních „malých“ scénách. Měsíční akce je orámována dvěma Dny české státnosti – 28. 9. (Sv. Václav) a 28. 10. (Den vzniku samostatného Čs. státu). K fenoménu Svatého Václava napsal ve své studii historik Dušan Třeštík: „Kníže Václav je stále s námi. Jeho vláda nad Čechy je skutečnější, než vláda každé zdejší politické moci.“ Divadelníci bez rozdílů a hranic nikdy nechtějí jen čekat na zázračnou pomoc, až jim bude nejhůř. Je jim jasné, že pomoci si musí především sami. Ostatně to i česká divadla prokazují od nepaměti každý den!

Nejen hradecký divák tak má unikátní příležitost vidět v řadě za sebou legendární divadelní soubory z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic a dalších, a porovnat jejich nabídku představení s naší domácí tvorbou.

Divadelní festival velkých malých divadel ĆEKÁNÍ NA VÁCLAVA je unikátním setkáním divadelníků na začátku sezony, která je v samém jejím závěru zakončena strhujícím svátkem divadla, jakým je každoročně Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů, vždy v termínu 21. – 30. června.


XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ
21. - 30. 6. 2014

NÁVRATY
 


Hadrián č. 1

Hadrián č. 2

Hadrián č. 3

Hadrián č. 4

Hadriánč. 5

Hadrián č. 6

Hadrián č. 7

Hadrián č. 8
 
Hadrián č. 9

Hadrian č. 10
 

     


Jste věrnými diváky Klicperova divadla? Chtěli byste zažít nevšední zážitky?
Proniknout do tajů přípravy divadelních inscenací? Potkat se s našimi herci?
Využít zajímavých nabídek? Staňte se členy KLUBU DIVÁKŮ!
čtěte více...


POT&LESK
Internetový časopis
vychází v první polovině každého měsíce od září do června na našich webových stránkách.


STÁLÁ NABÍDKA DIVÁKŮM:

KUPONOVÉ PŘEDPLATNÉ

 Tato forma předplatného, kterou můžete využít až do konce divadelní sezony (platí od září 2014 do června 2015), umožňuje návštěvu až šesti představení uměleckého souboru Klicperova divadla. Jeho výhodou je volba libovolného titulu z repertoáru Klicperova divadla. 
 
  Předplatitelské kupony se za platnou vstupenku vyměňují zásadně předem a pouze v předprodeji Klicperova divadla. Kuponové předplatné nelze použít pro představení uváděná v den jejich premiéry.
 
  V nabídce jsou všechny tituly současného repertoáru a k tomu ještě další premiérové tituly, hrané v jejich reprízách. 
 
 Cena za šest titulů:
 1290,- Kč !
Poděkování panu řediteli Zemanovi

Amadeus - Husa na provázku Brno

Open Air v Žižkových sadech

Kabinet Havel na Havlově dvorečku

Open Air v ulicích

Jakub Folvarčný: Cirkus Prdítko - Revival

Safari Akordeon Orchestra

Galerie U Klicperů - výstava obrazů Jiřího Brázdy

Atmosféra u Klicperova divadla

Open Air v Žižkových sadech

Mezinárodní festivaly Divadlo evropských regionů v Hradci Králové prokázaly za uplynulých devatenáct ročníků svůj nesporný smysl. Oslava divadla, v pravidelném termínu posledních deseti dnů sezony (21. – 30. června), je jejím každoročním vyvrcholením. Během deseti festivalových dnů se pravidelně odehraje kolem 220 představení na dvaceti scénách, kterými pořadatelé disponují. K tomu jsou navíc stany a šapita např. Divadla Continuo, souboru Vosto5, Divadla Husa Na provázku, Divadla Dno, Divadla ANPU a mnoha dalších. – Festivalová dramaturgie všech spolupořadatelů má za hlavní kritérium kvalitu nabízených představení. Proto je v přípravné dramaturgické skupině také řada respektovaných teatrologů a kritiků. Skladba programu není nijak omezena žánrově, festival Divadlo evropských regionů myslí na všechny své diváky. Pořadatelé rovněž chtějí, aby hostující soubory, domácí i zahraniční, zůstaly na festivalu alespoň tři dny, tedy aby nejen odehrály svá představení, ale měly také čas něco z pestrého programu vidět a vzájemně se inspirovat, setkat se s přáteli, s kterými se v tempu divadelních sezon téměř nevidí. O definitivní podobě zahraniční účasti pak rozhodnou finanční možnosti a technické parametry jednotlivých inscenací.
     Nedílnou součástí mezinárodních festivalů v Hradci Králové jsou doprovodné akce – umělecké dílny, koncerty, výstavy, profesní setkání divadelníků, debaty a besedy, setkání s legendami českého divadla. Festivaly Divadlo evropských regionů se plně ztotožňují s poselstvím dramatika a tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla, které nám poslal v roce 1995, k prvnímu festivalovém ročníku:

   
  Vážení kolegové, milí diváci, tím, že člověk na jedné straně zůstává sám sebou, živým, žijícím, myslícím a uvědoměle se chovajícím člověkem, ale zároveň na druhé straně na ohraničenou sváteční chvíli divadelního představení sám ze sebe vystupuje a programově se zříká své identity ve prospěch identity jiné, poukazuje ke skutečnému tajemství lidství a lidské identity, aktualizuje toto tajemství, ozvláštňuje je a nově otevírá. Raduje se z toho, že vidí hlouběji do sebe, do svých vnitřních možností a skrze ně do „bytí vůbec“. Takto se ve všech divadlech na různých místech našeho malého kontinentu – přes všechny rozmanitosti povah a různých národních a kulturních tradic – společně každý večer ptáme: kdo jsme? – Přeji Vám, aby během Mezinárodního festivalu v Hradci Králové mezi vámi vznikla elektrizující atmosféra duchovního a pocitového srozumění hlediště s jevištěm, ono zvláštní magnetické pole, které vytváří již mnoho set let podivuhodnou a vzácnou pospolitost, vzrušující pocit vzájemného dorozumění, nové „bratrství“, které je tím nejpádnějším potvrzením toho, že divadlo jednou pro vždy má smysl.
                                                                                                              
Václav Havel

UPOZORNĚNÍ:

Organizační výbor shromažďuje náměty k účasti na festivalu DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ vždy do konce kalendářního roku.

WELCOME TO THE XX. INTERNATIONAL FESTIVAL
THEATRE EUROPEAN REGIONS
HRADEC KRALOVE - CZECH REPUBLIC -
21. - 30. 6. 2014

Hradec international festivals - Theatre of European Regions is a ten-day remarkable finale of every theater season - always held from June 21st through June 30th.  The celebration of theater in all of his images is the main theme of the festival. Thus, two Hradec theaters, Klicpera Theater and Puppet Theater Drak are uniting their strenghts. The Free Association of Eastern Bohemian Theatricologists has been also invited to join in the wide presentation of street theatre and independent productions to help in creating the amazing atmosphere in the old town streets as a part of the Open Air program.  All of this annually attracts more then fifty thousands spectators into six official scenes, circus stages and many improvized prezentations. Other associated events, such as concerts, exhibits, workshops, discussions, spontanious as well as specialized debates, and meetings with professional theatrical groups, dramaturgists, critics, and theatrical experts are also part of this. Thus, for ten days, the old town Hradec doesn't become just a European center of theatrical arts but also a special place for all those longing to satisfy their need for fellowship and togetherness.
 

Dear colleagues,
          Dear Festival participants,

when a Man steps out of himself during reserved festive moments of a theatre performance, renouncing deliberately his identity in favour of somebody else´s one, it does not mean that he ceases to be a specific, lively, living, thinking and consious personality. This phenomenon refers to the real mystery of humanity and human identity, it updates and alters this mystery, and it opens fresh insights into it. A Man feels happy because he looks at himself more closely, more deeply; he sees new inner chances, and throught them, he has a look into "the absolute being".

So all together we ask the same question every night - in all the theatres in the various places of our little continent - despite differences in our human nature, in our national and cultural traditions - who are we?

I wish you to experience that electrifying atmosphere of spiritual and sensible understanding between the stage and the audience during your international festival Theatre European Regions - that strange magnetic field creating for centuries a miraculous and noble gregarious feeling, an exciting feeling of common understanding, "new brothergood", which provides an apt confirmation of the fact that the theatre is once and for all meanigful.

                                                                                                                              
                                                                                        Václav Havel

NOTICE:

The festival organization comitee always collects the June festival participation themes until the end of December of each year.

KONTAKTY / CONTACTS:

KLICPEROVO DIVADLO
Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové, Czech Republic, Phone: 495 514 876; 495 514 590-1, FAX: 495 513 782

theatre@klicperovodivadlo.cz;
manager@klicperovodivadlo.cz;
drama@klicperovodivadlo.czOBCHODNÍ ODDĚLENÍ A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK :

Švehlova 624, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 512 857, Fax: 495 513 751;
predprodej@klicperovodivadlo.cz

Otevřeno: pondělí až pátek 9.00-12.00 a 13.00-18.00; sobota: 9.00-18.00

 


PARTNEŘI KLICPEROVA DIVADLA
 


 


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI