Lucerna

Alois Jirásek

Divadlo v Dlouhé Praha / CZ

Z čeho pocházíme, z jaké látky jsme stvořeni? Co byli, jaké sny měli naši předkové a jaké nám vštípili ideje a iluze? Jakou historii nám vyprávěli, jakými legendami a mýty jsme byli odkojeni? Lucerna, kterou napsal jeden z nejvýkonnějších a nejznámějších tvůrců těchto mýtů, Alois Jirásek, je hrána už přes sto let na všech možných českých scénách profesionálních i ochotnických, byla mnohokrát i zfilmována a stala se jedním z děl, která formují národní identitu. Všichni ji přece už známe, všichni víme, že je to jen taková líbezná a trochu komická pohádka, kde se zpupná vrchnost snaží „zatnout tipec“ jednomu hrdému Mlynáři, bůhvíproč porazit jeho lípu a odvést mu jeho milou, na kterou líčí i Vodník, blekotaje uslintaně „Haničko - sluníčko“, kde Mlynář s lucernou provází svůdnou Kněžnu lesní mokřinou k zámečku, zatímco kolem v temném lese vytrubují vystrašení šumaři nějakou „kasací“, kde jedna ďábelská „stíhačka“ obsedantně pronásleduje unikavého manžílka, až vyděsí i Vodníka  – a nakonec všichni klečí pod zpívající lípou, ze které vystoupí čistá panna…  Ale známe ji opravdu? A má co říci i dnes, kdy je svět tak jiný, než býval v dobách Jiráskových a „za onoho času“, v němž se hra odehrává?

 „Mladá kněžna Evy Hacurové je zjevením. Její noční dialog s Mlynářem (Igor Orozovič) je magickým setkáním dvou výjimečných bytostí, které se nemohou setkat natrvalo, ale rozumějí si napříč slovy a stavy – protože oba své stavy převyšují. Oba převyšují každodennost a stereotypy. Oba jsou tím, co tvoří skutečnou elitu národa a co je v pravý okamžik schopno mimořádného, národotvorného jednání.“ (Martin C. Putna, Divadelní noviny) 

Délka představení 150 minut s přestávkou.

  • Obsazení a tvůrci

    Režie / Directed by: Hana Burešová. Dramaturgie / Literary adviser: Štěpán Otčenášek. Úprava / Adapted by: Hana Burešová, Štěpán Otčenášek. Scéna / Stage designer: David Marek. Kostýmy / Costume designer: Hana Fischerová. Hudba / Music by: Marek Doubrava. Projekce / Projection: František Pecháček. Světelný design / Light design: Filip Wiesner. Pohybová spolupráce / Choreography: Martin Pacek.

    Hrají / Cast: Eva Hacurová, Jan Meduna, Miroslav Hanuš, Igor Orozovič, Jaroslava Pokorná, Veronika Lazorčáková / Marie Poulová, Jan Vondráček, Jiří Wohanka, Čeněk Koliáš, Martin Veliký, Pavel Tesař, Magdalena Zimová, Arnošt Goldflam, Martin Matejka, Tomáš Turek, Tomáš Borůvka a další.

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky