Poslední zhasne (Selfies)

Norbert Rakowski, Vojtěch Štěpánek

Teatr im. Jana Kochanowskiego Opole / PL

„Dokud mlčíme, jedno jsme.
Teprve když promluvíme, jsme dva.“

Koláž scénických obrazů o hledání definice lidského štěstí.

K tomu, abychom si rozuměli, nemá smysl používat řeč, která nás rozděluje. K tomu, abychom byli šťastní, nemusíme dělat věci, které jsou správné. Zásadní momenty každého života trvají jen pár sekund, ale zní po jeho zbytek. Když se k nim vrátíme a podíváme se na ně z jiného úhlu, třeba to všechno pochopíme…

Češi a Poláci. Dva národy, dvě identity. Čeští a polští tvůrci se sešli v Teatru v Opoli, aby společně vytvořili inscenaci o tom, co je spojuje a rozděluje. Nabízela se divadelně zatím neprobádaná historická témata, jako osud svatého Vojtěcha a dosud neukončený spor o pravosti jeho ostatků, Sedmidenní válka, či setkávání polských a českých disidentů v pohraničí v době totality. Všechna tato témata v kontextu dneška nabývala na zajímavých společenských rozměrech.

Nakonec tvůrci obrátili svou pozornost k tomu, co lidi opravdu spojuje. Je to něco, co se neodehrává ve vyřčených slovech, ale za nimi. Je to něco, co nás všechny spojuje na nejzákladnější lidské úrovni, bez ohledu na jazyk či státní příslušnost. Jsou to naše touhy, jsou to hloubky malých intimních okamžiků, které nepotřebují tlumočníka.

Délka představení 90 minut bez přestávky.
Hrajeme s českými titulky.

  • Obsazení a tvůrci

    Režie / Directed by: Norbert Rakowski.

    Hrají / Cast: Karol Kossakowski, Michal Switala, Bartosz Dziedzic, Jan Hofman, Kristýna Leichtová, Vojtěch Štěpánek.

  • Galerie

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky