Vernisáž - Petr J. Špaček

Malíř a keramik Petr Špaček se narodil 10. 3. 1963 ve Vysokém Mýtě. Vyrůstal a do svých 37  let  bydlel v Holicích a nyní již nějakou dobu žije na venkově ve svém ateliéru v Trusnově.

Petr Špaček studoval výtvarný obor pouze soukromě. Svými obrazy krajin nás dokonale dokáže vtáhnout do děje... tiché, poetické krajiny, která má tu moc očistit člověka od nánosů špíny světa: stresu, depresí, bolestí na těle i na duši. Špačkovou malířskou technikou je olej na plátně a v jeho tvorbě dominovaly ponejvíce krajiny. V současné době se však začíná jeho tvůrčí zájem posouvat trochu jiným směrem. Obrazy už nemají úplně realistické pohledy a malířovou fantazií vytváří mystický snový svět vnitřního ducha. Další uměleckou polohu malíře tvoří keramické obrazy, které se jeví, jako úplný protipól čistých krajinek. Řeklo by se abstrakce, avšak ve Špačkově pojetí stále je tu patrné úzké spojení s přírodou. 

Malíř Petr Špaček má na svém kontě přes 30 samostatných výstav a 10 výstav kolektivních a to s Unií výtvarných umělců ČR. Jeho obrazy se nachází v soukromých sbírkách po Evropě (Francie, Anglie, Německo, Rakousko) a v USA. V nedávné době k těmto zemím přibylo také Japonsko, kde jsou jeho obrazy vystaveny v putovní výstavě v Tokiu a dalších městech.

  • Galerie

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky