TISKOVÁ ZPRÁVA: Klicperovo divadlo povede dál Eva Mikulková

Publikováno dne: 3.4.2015

Správní rada Klicperova divadla na dnešním zasedání jmenovala do funkce ředitelky Klicperova divadla paní Evu Mikulkovou, dosavadní zastupující ředitelku.

Správní rada akceptovala návrh výběrové komise, která po zvážení všech okolností upřednostnila ing. Evu Mikulkovou větším počtem hlasů před ostatními kandidáty. Výběrová komise pracovala ve složení: Dominika Špalková (Divadlo Drak), Nataša Zichová (Ministerstvo kultury ČR), Marie Reslová (Divadelní noviny), Eva Kejkrtová-Měřičková (Dejvické divadlo), Anna Maclová (Magistrát města Hradec Králové), Kamila Sedlárová (Klicperovo divadlo), Lenka Jungmannová (správní rada KD), Doubravka Svobodová (DAMU), Jan Hančil (AMU) a Josef Herman (Divadelní noviny).

V Hradci Králové dne 3. 4. 2015

Správní rada Klicperova divadla


Zobrazit všechny novinky »

  • Fotogalerie