Veřejná zakázka č. 03/2017

Publikováno dne: 29.5.2017

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 03/2017 s názvem: 

VYBAVENÍ INTERIÉRU DÁMSKÝCH ŠATEN A PŘILEHLÝCH PROSTOR 

Výzvu a další informace naleznete v přiložených souborech


Zobrazit všechny novinky »