Veřejná zakázka č. 03/2018

Publikováno dne: 24.5.2018

V souladu s ustanovením § 31 ve spojení s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jako „zákon“), v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás vyzýváme jako možného dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 03/2018 snázvem:

DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU,WEBOVÝCH PORTÁLŮ A FERMANŮ - SOFTWARE

Výzvu a další informace naleznete v přiložených souborech


Zobrazit všechny novinky »