V červnu do divadla

Jak zakoupit vstupenky a dodržovat rozestupy a volná sedadla?

V sále mohou sedět vedle sebe pouze členové jedné domácnosti, jinak musí zůstat mezi diváky alespoň jedno sedadlo volné. V hledišti jsou automaticky vyblokovaná volná místa mezi dvojicemi sedadel, pokud si zakoupíte dvě vstupenky vedle sebe, zůstanou místa vedle vás automaticky prázdná.

 

Co když se představení zruší?

V případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení, nebo z provozních důvodů na straně divadla, bude vám vstupné vráceno v plné výši, a to podle způsobu zakoupení (on-line platební kartou, hotově v předprodeji, převodem na účet apod.). Pokud se představení nemůžete zúčastnit ze zdravotních, karanténních či jiných důvodů, vstupné bohužel v souladu s návštěvním řádem a obchodními podmínkami nevracíme.

 

Za jakých podmínek mohu do divadla přijít a jak prokážu, že podmínky splňuji?

Abychom vás mohli na představení vpustit, musíte splnit jednu z následujících podmínek TNO:

 • Nejdéle před 7 dny jste absolvovali RT-PCR test s negativní výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.
   
 • Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrném místě s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.
   
 • Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 a v případě dvoudávkového očkování uplynulo nejméně 22 dní od aplikace první dávky a v případě jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní od aplikace – prokážete se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR ve vytištěné formě nebo na displeji vašeho telefonu.
   
 • Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu.
   
 • Absolvovali jste testování v zaměstnání nebo ve škole a od testu uplynulo méně než 72 hodin – prokážete se potrvzením od zaměstnavatele, ze školy, nebo čestným prohlášením.
   
 • Podstoupíte na místě preventivní antigenní samotest.

 

Jak to bude probíhat po příchodu do divadla?

 • Foyer divadla bude otevřeno 60 minut před začátkem představení. Počítejte, že odbavení bude tentokrát trvat déle, nechoďte proto na poslední chvíli, přijďte prosím s dostatečným předstihem.
   
 • Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách mějte nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu). Pokud si jej zapomenete doma, můžete si jej u nás zakoupit.
   
 • Při kontrole vstupenek vám bude změřena teplota a prokážete se, že splňujete podmínky TNO pro vstup. Dříve požadovaný kontatní formulář již není vyžadován.
   
 • Po celou dobu ve foyer i v sále dodržujte rozestupy. Uvnitř sálu není možné z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR konzumovat občerstvení ani nápoje. Pokud má představení přestávku, můžete v případě příznivého počasí využít venkovní prostory divadla a terasu.
   
 • Pokud vám v sále nebude vyhovovat rozestup mezi ostatními diváky, můžete požádat uvaděčku o usazení na místa v zadních řadách, které pro tento účel zůstávají volné.

 

Co když se pravidla pro vstup do divadla změní?

I to se může stát a dá se to očekávat. Proto před návštěvou divadla sledujte tuto stránku http://bit.ly/jdudodivadla, kde budou uveřejněny vždy aktuálně platné informace.