Chystám se do divadla - jaké jsou podmínky?

Za jakých podmínek mohu do divadla přijít a jak prokážu, že podmínky splňuji?

Abychom vás mohli na představení vpustit, musíte splnit jednu z následujících podmínek TNO:

 • Nejdéle před 7 dny jste absolvovali RT-PCR test s negativní výsledkem.
   
 • Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrném místě s negativním výsledkem.
   
 • Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového očkování nebo jedné dávky v případě jednodávkového očkování.
   
 • Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního či PCR) neuplynulo více než 180 dní.
   
 • Podstoupíte na místě preventivní antigenní samotest (cena 60 Kč za test). V současné době není možné se prokázat čestným prohlášením.
   

Splnění podmínek prokážete libovolným způsobem: vytištěným potvrzením, SMS zprávou na displeji vašeho telefonu (v případě testů), nebo QR kódem v aplikaci Tečka.

Platná mimořádná opatření nám stanovují povinnost při vstupu na akci splnění podmínek kontrolovat a divákům povinnost splnění podmínek prokázat. V případě, že divák splnění podmínek neprokáže, mimořádné opatření zakazuje takovou osobu na akci vpustit. Děkujeme za pochopení.

 

Jak to bude probíhat po příchodu do divadla?

 • Foyer divadla bude otevřeno 30 minut před začátkem představení. Počítejte, že odbavení bude tentokrát trvat déle, nechoďte proto na poslední chvíli, přijďte prosím s dostatečným předstihem.
   
 • Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách mějte nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu). Pokud si jej zapomenete doma, můžete si jej u nás zakoupit.
   
 • Při kontrole vstupenek vám bude změřena teplota a prokážete se, že splňujete podmínky TNO pro vstup.
   
 • Po celou dobu ve foyer i v sále dodržujte rozestupy. Uvnitř sálu není možné konzumovat občerstvení ani nápoje. Pokud má představení přestávku, můžete v případě příznivého počasí využít venkovní prostory divadla a terasu.

 

Co když se představení zruší?

V případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení, nebo z provozních důvodů na straně divadla, bude vám vstupné vráceno v plné výši, a to podle způsobu zakoupení (on-line platební kartou, hotově v předprodeji, převodem na účet apod.). Pokud se představení nemůžete zúčastnit ze zdravotních, karanténních či jiných důvodů, vstupné bohužel v souladu s návštěvním řádem a obchodními podmínkami nevracíme.

 

Co když se pravidla pro vstup do divadla změní?

I to se může stát a dá se to očekávat. Proto před návštěvou divadla sledujte tuto stránku http://bit.ly/jdudodivadla, kde budou uveřejněny vždy aktuálně platné informace.