Správní a dozorčí rada

Správní rada

Správní radu tvoří tito členové:

  • JUDr. Vladimír Krčma - předseda správní rady
  • Mgr. Martina Berdychová
  • Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
  • PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
  • MUDr. Zdeněk Fink
  • MgA. Jana Slouková
 

 

Dozorčí rada

Dozorčí radu tvoří tito členové:

  • Ing. Anna Maclová
  • Ing. Jarmila Dvořáková
  • Mgr. Kateřina Jelínková