Divadlo evropských regionů

Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové prokázal za uplynulých dvacet ročníků svůj nesporný smysl. Oslava divadla, v pravidelném termínu posledních deseti dnů sezony (21. – 30. června), je jejím každoročním vyvrcholením. Během deseti festivalových dnů se pravidelně odehraje kolem 220 představení na dvaceti scénách, kterými pořadatelé disponují. Festivalová dramaturgie všech spolupořadatelů má za hlavní kritérium kvalitu nabízených představení. Proto je v přípravné dramaturgické skupině také řada respektovaných teatrologů a kritiků. Skladba programu není nijak omezena žánrově, festival Divadlo evropských regionů myslí na všechny své diváky. Pořadatelé rovněž chtějí, aby hostující soubory, domácí i zahraniční, zůstaly na festivalu alespoň tři dny, tedy aby nejen odehrály svá představení, ale měly také čas něco z pestrého programu vidět a vzájemně se inspirovat, setkat se s přáteli, s kterými se v tempu divadelních sezon téměř nevidí. O definitivní podobě zahraniční účasti pak rozhodnou finanční možnosti a technické parametry jednotlivých inscenací.

Nedílnou součástí mezinárodních festivalů v Hradci Králové jsou doprovodné akce – umělecké dílny, koncerty, výstavy, profesní setkání divadelníků, debaty a besedy, setkání s legendami českého divadla. Festivaly Divadlo evropských regionů se plně ztotožňují s poselstvím dramatika a tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla, které nám poslal v roce 1995, k prvnímu festivalovém ročníku: 

Vážení kolegové, milí diváci, tím, že člověk na jedné straně zůstává sám sebou, živým, žijícím, myslícím a uvědoměle se chovajícím člověkem, ale zároveň na druhé straně na ohraničenou sváteční chvíli divadelního představení sám ze sebe vystupuje a programově se zříká své identity ve prospěch identity jiné, poukazuje ke skutečnému tajemství lidství a lidské identity, aktualizuje toto tajemství, ozvláštňuje je a nově otevírá. Raduje se z toho, že vidí hlouběji do sebe, do svých vnitřních možností a skrze ně do „bytí vůbec“. Takto se ve všech divadlech na různých místech našeho malého kontinentu – přes všechny rozmanitosti povah a různých národních a kulturních tradic – společně každý večer ptáme: kdo jsme? – Přeji Vám, aby během Mezinárodního festivalu v Hradci Králové mezi vámi vznikla elektrizující atmosféra duchovního a pocitového srozumění hlediště s jevištěm, ono zvláštní magnetické pole, které vytváří již mnoho set let podivuhodnou a vzácnou pospolitost, vzrušující pocit vzájemného dorozumění, nové „bratrství“, které je tím nejpádnějším potvrzením toho, že divadlo jednou pro vždy má smysl.

Václav Havel

 

Ohlédnutí za festivalem