Výstavy - Galerie u Klicperů

VLADIMÍR KISELJOV
PLEROMA

Výstava maleb

Vladimír Kiseljov (1984) je interdisciplinární umělec, jehož tvorba se rodí z vnímání klasické hudby a jejího propojení s malířským výrazem. Často zde obraznost provází literární výklad či performance, jež transponuje malbu do nástěnných realizací ve veřejném prostoru. Nejde však o street art, spíše o nástěnnou malbu v interiérech, s nakročením do oblasti jevištní scénografie. Pro umělce je toto dílo syntetickým projevem ducha v úzkém propojení zvuku, barvy a pohybu, má svůj základ v mytologii, křesťanské ikonografii a symbolice archetypů. S poctou hudebním klasikům maluje i jejich portréty. Snaží se vnést do všedního života svého okolí energetické duchovní impulzy pro dialog s divákem, oboustranně vedoucí k sebereflexi a introspekci, jež ústí až do pohybových workshopů vizuální arteterapie.

Umělec s česko-ruským rodinným zázemím, hluboce respektující tradice kulturních dějin, vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a JAMU v Brně, uspořádal dosud přes 70 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Lipsku, Zadaru, Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni aj. Realizoval 9 velkých nástěnných maleb, z nichž největší je z roku 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600m2, provázená stále znějící hudbou. V roce 2015 se zúčastnil svou tvorbou i oficiálního programu Pražského Quadriennale.

Vernisáž s hudebně-malířskou performancí autora se uskuteční
v sobotu 10. 9. 2016 v 18:00 v Galerii U Klicperů. Výstava potrvá do 1. 12. 2016.

 

Za dobu existence Galerie U Klicperů u nás vystavovali:

Sezona 1990/91
DANA SOKOLOVÁ - obrazy (7. 12. 1990), JIŘÍ ŠČERBAKOV - obrazy (4. 2. 1991), JANA ŠTĚPÁNKOVÁ - obrazy a keramické reliéfy (3. 4. 1991), VLADIMÍR KOMÁREK - obrazy (8. 5. 1991)

Sezona 1991/92
VLADIMÍR RENČÍN - kreslený humor (14. 9. 1991), VÁCLAV VOHLÍDAL - obrazy (15. 11. 1991), JIŘÍ ŠINDLER - obrazy (9. 1. 1992), LUCIE STAŇKOVÁ - textilní fantazie (9. 1. 1992), EVA MACHOVSKÁ-RIECKE - keramika (11. 4. 1992)

Sezona 1992/93
VLADIMÍR KOMÁREK - grafika (15. 9. 1992), KAREL MARX - obrazy (18. 11. 1992), JIŘÍ VAVŘINA - obrazy (13. 3. 1993), JAROSLAV DOLEŽAL - dřevěné plastiky (13. 3. 1993), PAVEL ROUČKA - obrazy a grafika (19. 5. 1993)

Sezona 1993/94
BOŘIVOJ BOROVSKÝ - obrazy (8. 9. 1993), TOMÁŠ KYPTA - kostýmní návrhy (30. 11. 1993), JOSEF VELČOVSKÝ - obrazy a grafika (4. 12. 1993), VÁCLAV MACHÁŇ - obrazy (15. 1. 1994), DANIELA BENEŠOVÁ - obrazy (9. 3. 1994), KAREL BENEŠ - kresby (9. 3. 1994), VLADIMÍR PECHAR - obrazy (30. 4. 1994)

Sezona 1994/95
VÁCLAV POKORNÝ - obrazy (14. 9. 1994), MILAN CHABERA - obrazy (5. 11. 1994), OTTO HERBERT HÁJEK - obrazy (17. 12. 1994), DAGMAR ŠTĚPÁNKOVÁ-ČERNÁ - obrazy, kresby, sochy (4. 2. 1995), JOSEF BAVOR - obrazy (4. 2. 1995), IVO ŠVORČÍK - obrazy (25. 3. 1995), NADĚŽDA SYNECKÁ - obrazy a grafika (20. 5. 1995)

Sezona 1995/96
VLADIMÍR KOMÁREK - obrazy (18. 10. 1995), JAN KRISTOFORI - obrazy (9. 12. 1995), OLBRAM ZOUBEK - sochy a reliéfy (3. 2. 1996), JIŘÍ BRÁZDA - obrazy (30. 3. 1996), ADOLF BORN - obrazy a grafika (27. 4. 1996)

Sezona 1996/97
PETR KMOŠEK - obrazy (2. 11. 1996), KAREL SLÁDEK - obrazy (18. 1. 1997), STANISLAVA KAVANOVÁ - plastiky (21. 3. 1997), JAN KAVAN - grafika (21. 3. 1997), ALEXANDER JANOVSKÝ - fotografie „NA TĚLO“ (10. 5. 1997), OLDŘICH KULHÁNEK - kresby a grafika (17. 5. 1997)

Sezona 1997/98
JOSEF JÍRA (Obrazy z cest) - kvaše, monotypy, grafika (11. 10. 1997), JAROSLAV MALINA - volná tvorba a scénografie (13. 12. 1997), JOSEF WAGNER - obrazy, kresby, grafika (10. 1. 1998), VLADIMÍR PECHAR - tepané reliéfy (14. 2. 1998), JIŘÍ ŠINDLER - obrazy (14. 3. 1998), VLADIMÍR PRECLÍK - kovové sochy, reliéfy a pastely (16. 5. 1998)

Sezona 1998/99
JOSEF JÍRA - obrazy (12. 9. 1998), VLADIMÍR KOMÁREK - obrazy (17. 10. 1998), MICHAIL ŠČIGOL - obrazy (20. 11. 1998), JIŘÍ VAVŘINA - obrazy (19. 12. 1998), JAROSLAV DOLEŽAL - dřevěné plastiky (19. 12. 1998),ALEŠ MALÝ - obrazy (30. 1. 1999), JAROSLAV KLÁPŠTĚ - obrazy a grafika (19. 2. 1999), JIŘÍ DUDYCHA - keramika (10. 4. 1999), BOHDAN KOPECKÝ - obrazy (10. 4. 1999), JINDŘICH HEGR - obrazy (21. 5. 1999)

Sezona 1999/2000
DANA SOKOLOVÁ - obrazy (10. 9. 1999), JAN ŠILAR - fotografie (21. 10. 1999), PAVEL ŽÁČEK - obrazy (4. 12. 1999), JAN MĚŘIČKA - grafika (21. 1. 2000), MIROSLAV KUKLA - fotografie (23. 2. 2000), LUDĚK TANEČEK - fotografie (23. 2. 2000), MILAN CHABERA - obrazy (25. 3. 2000), JIŘÍ ANDERLE - obrazy (27. 5. 2000)

Sezona 2000/2001
VLADIMÍR SUCHÁNEK - grafika (6. 11. 2000), JAROSLAV KŘÍŽ - obrazy (15. 12. 2000), JAROSLAV BARTOŠ- obrazy (19. 1. 2001), VÁCLAV POKORNÝ - obrazy (24. 3. 2001), VLADIMÍR FRANZ - obrazy (24. 4. 2001),ALEŠ LAMR - obrazy (26. 5. 2001)

Sezona 2001/2002
RUDOLF RIEDLBAUCH - obrazy (13. 9. 2001), DAGMAR ŠMÍDOVÁ KARELL - obrazy (20. 10. 2001), PETR BALÍČEK - obrazy (12. 1. 2002), JAN KANYZA - obrazy (23. 2. 2002), RICHARD PEŠEK - obrazy (6. 4. 2002),JAROSLAV ŠERÝCH - obrazy a měděné desky (18. 5. 2002).

Sezona 2002/2003
VÁCLAV MENČÍK - obrazy (13. 9. 2002), ALEŠ VOTAVA - scénografie (26. 10. 2002), BLANKA VALCHÁŘOVÁ- obrazy (14. 12. 2002), KAREL SLÁDEK - obrazy (22. 2. 2003), JAN RAPIN - obrazy (12. 4. 2003), JIŘÍ BRÁZDA - obrazy (17. 5. 2003).

Sezona 2003/2004
JAROSLAV LIESLER - obrazy, grafika (12. 9. 2003), BLANKA VOTAVOVÁ - grafika, kresby (25. 10. 2003), MILOŠ ENGLBERTH, JAKUB KÁNDL, ADAM POKORNÝ - obrazy (6. 12. 2003), PAVEL HOLAS, VLADIMÍR VÉLA - obrazy (21. 2. 2004), ALDIN POPAJA - obrazy (duben 2004), STANISLAV HANZÍK - plastiky (22. 5. 2004).

Sezona 2004/2005
SOUBORNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ - DARŮ KLICPEROVU DIVADLU (13. 12. 2004), PAVEL NEŠLEHA - počítačem manipulované fotografie (19. 2. 2005), PETR FIALA, MICHAL BURGET - obrazy (30. 4. 2005),VLADIMÍR PRECLÍK - sochařské portréty a obrazy (3. 6. 2005)

Sezona 2005/2006
SOUBORNÁ VÝSTAVA GRAFIK - DARŮ KLICPEROVU DIVADLU (16. 9. 2005), JAROSLAV VALEČKA - obrazy (13. 12. 2005), MICHAL NOVOTNÝ - obrazy (18. 2. 2006), EDITH STIPL, LENKA VÍTKOVÁ - obrazy (4. 4. 2006), MILAN CHABERA - obrazy (20. 5. 2006)

Sezona 2006/2007
JIŘÍ ŠČERBAKOV /JOFF/ - obrazy (18. 9. 2006), DAGMAR ŠMÍDOVÁ KARELL - obrazy (2. 12. 2006),TOLERANCE ´95 - JOSEF ACHRER, JAROSLAV BARTOŠ, JAN GABLER, JAROSLAV KŘÍŽ, VÁCLAV MENČÍK, RUDOLF RIEDLBAUCH, JAN ŠAFRÁNEK - obrazy (17. 2. 2007), VLADIMÍR SUCHÁNEK - výběr z litografických prací (3. 4. 2007), MICHAEL RITTSTEIN - obrazy (26. 5. 2007)

Sezona 2007/2008
EVA VLASÁKOVÁ - obrazy (14. 9. 2007), JOSEF SASKA - obrazy (3. 11. 2007), JOSEF BAVOR - obrazy (15. 12. 2007), VLASTIMIL TŘEŠŇÁK - obrazy (16. 2. 2008), FRANTIŠEK KALENSKÝ - obrazy, kresby (1. 4. 2008),VLADIMÍR VĚTROVSKÝ - obrazy (15. 5. 2008)

Sezona 2008/2009
JINDŘICH ŠTREIT - fotografie (15. 9. 2008), JANA KASALOVÁ - malba, grafika, kresby (29. 11. 2008),BOHDAN KOPECKÝ - výběr z tvorby (13. 1. 2009), MAREK BRODSKÝ - obrazy (14. 3. 2009), TOMÁŠ ZÁHOŘÍK - obrazy (23. 5. 2009)

Sezona 2009/2010
JIŘÍ VAVŘINA - obrazy (18. 9. 2009), JIŘÍ ŠINDLER - obrazy (24. 10. 2009), SOUBORNÁ VÝSTAVA UMĚLECKÝCH DĚL - DARŮ KLICPEROVU DIVADLU Z LET 2005-2010 (19. 12. 2009), KAREL SLÁDEK - obrazy (27. 1. 2010), KOLABORAC3 - malba (13. 3. 2010), MILAN CHABERA - obrazy (15. 5. 2010)

Sezona 2010/2011
SOUBORNÁ VÝSTAVA UMĚLECKÝCH DĚL ZE SBÍREK KLICPEROVA DIVADLA (9. 9. 2010), JINDŘICH REJNART - obrazy (23. 10. 2010), RADEK PAVLÍČEK - obrazy (18. 12. 2010), PETRA MAREČKOVÁ - obrazy (19. 2. 2011), KLUB KONKRETISTŮ VÝCHODNÍ ČECHY - J. JEBAVÝ, Š. MÁLEK, E. FRANCOVÁ, V. HAJNOVÁ, S. JANIGA, L. HYPIUSOVÁ, D. HŘEBÍČEK, J. DOSKOČIL (2. 4. 2011), ALEŠ LAMR - obrazy (21. 5. 2011)

Sezona 2011/2012
SOUBORNÁ VÝSTAVA UMĚLECKÝCH DĚL ZE SBÍREK KLICPEROVA DIVADLA (7. 9. 2011), VOJTĚCH HORÁLEK - obrazy (28. 9. 2011), LUDĚK RATHOUSKÝ - obrazy (17. 12. 2011), BOHDAN HOLOMÍČEK - fotografie (18. 2. 2012), MILAN DAVID - fotografie (4. 4. 2012), MARTIN ŠÁROVEC - obrazy (18. 5. 2012)

Sezona 2012/2013
VÝSTAVA OBRAZŮ ZE SBÍREK GALERIE U KLICPERŮ (10. 9. 2012), JAKUB HUBÁLEK - obrazy (20. 10. 2012), MARKÉTA ZLESÁKOVÁ - obrazy (5. 1. 2013), ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ - obrazy (23. 2. 2013), JIŘÍ ANDERLE - obrazy (18. 5. 2013)

Sezona 2013/2014
VÁCLAV HAVEL - vizuální básně ANTIKÓDY (14. 9. 2013), MARTIN NĚMEC - obrazy (12. 10. 2013), MICHAIL ŠČIGOL - obrazy (14. 12. 2013), VLADIMÍR KOMÁREK - obrazy (15. 2. 2014), JIŘÍ BRÁZDA - obrazy (17. 5. 2014)

Sezona 2014/2015
MIROSLAV POŠVIC - obrazy, grafika (13. 9. 2014), ALEŠ KALENSKÝ - obrazy (13. 12. 2014), MICHAL NOVOTNÝ - obrazy (leden 2015), JAN JÜNGLING A OSTATNÍ - obrazy (7. 3. 2015), PAVEL HUBÁČEK - obrazy (16. 5. 2015) 

Sezona 2015/2016
JAN ČERNOŠ - obrazy, grafika (12. 9. 2015), JAN DINGA - obrazy (14. 11. 2014), PETR J. ŠPAČEK - grafiky (9. 1. 2016)