Koncert Filharmonie Hradec Králové | O bílé lani

Filharmonie Hradec Králové & Divadlo Drak

20.30
Filharmonie Hradec Králové: Koncert

Večerní provádění hudby pod širým nebem je nedomyslitelně spjato s žánrem serenády.
Dirigent Jan Talich a Filharmonie Hradec Králové nabídnou dvě nejoblíbenější: Serenádu pro smyčce E dur Antonína Dvořáka a Malou noční hudbu, nejpopulárnější ze všech skladeb Wolfganga Amadea Mozarta.

21.30
Divadlo Drak: O bílé lani

Text: Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček
Texty písní: Jan Skácel, Tomáš Jarkovský
Režie / Directed by: Jakub Vašíček
Hudba/Music: Jiří Vyšohlíd
Výprava / Stage design: Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková
Pohybová spolupráce: Petra Brabcová
Hrají/Cast: Petra Cicáková, Milan Hajn, Barbara Humel, Pavla Lustyková, Jan Popela, Václav
Poul, Luděk Smadiš, Johana Vaňousová, Jiří Vyšohlíd, Milan Ždárský, Dominik Linka, Pavel
Černík, Jan Čipčala

"a studánka je plná krve a každý u ní jednou stál." 
Jan Skácel: Píseň o nejbližší vině

Speciální uvedení open-air verze inscenace Divadla Drak O bílé lani, která je scénickým dramatickým koncertem vycházejícím z prastarého lidového příběhu. Neobvyklé zpracování tohoto podobenství o lásce a bolesti, ze které se rodí radost, se opírá o zhudebněné verše básníka Jana Skácela. 

Hudební zpracování inscenace podtrhuje lyrický ráz příběhu, a je to právě skvělá hudba Jiřího Vyšohlída a mimořádné živé hudební výkony celého souboru divadla, co dělá z inscenace zcela ojedinělou událost, která si vysloužila nominaci na Cenu Divadelních novin. Sám autor hudby pak získal i v konkurenci skladatelů původních oper, baletů či muzikálů vůbec nejprestižnější české divadelní ocenění, Cenu divadelní kritiky.

Bílá je barva nevinnosti, neposkvrněnosti, čistoty. Z hlediska biologického je však bílá laň jedním z mnoha příkladů albinismu. Albíni jsou v živočišné říši (a ostatně i mezi lidmi) vzácností, ovšem za tuto výlučnost platí vysokou cenu. Jejich výrazné zbarvení je činí bezbrannějšími a ve volné přírodě ohroženějšími. Na druhou stranu jim bývají připisovány výjimečné, někdy až mystické vlastnosti. S bílou laní tomu není jinak. Stará myslivecká pověra například praví, že střelec, který uloví bílou laň, do roka zemře.

  • Galerie

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky