Král Lear

William Shakespeare

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO - CZ

Tragédie pošetilosti s Boleslavem Polívkou v titulní roli. Žil byl mocný král, který měl tři dcery. I rozhodl se jednoho dne rozdělit mezi ně říši podle toho, jakými slovy dokáží vyjádřit svou lásku k němu... Pohádkový příběh, prastarou keltskou pověst, pozvedl alžbětinský génius do velkého dramatu. Základní konflikt hry tvoří protiklad starého, patriarchálního světa a světa nového, bezohledně individualistického. Vyhnaný král putuje z paláce do pusté přírody, od pýchy k pokoře, od panovačné a autoritářské sebestřednosti k soucitu a odpuštění, od královské koruny ze zlata, symbolu slávy, bohatství a moci, k věnečku z plevele a polního kvítí, od samolibého rozumu k šílenství jako paradoxnímu zdroji poznání o neuchopitelném smyslu všeho pozemského úsilí, o skrytém významu všeho pozemského bytí. Geniální dílo, které svou básnickou silou, syrovostí výpovědi a hlavně naléhavostí otázek, které klade, za ta čtyři století od svého vzniku nezestárlo snad ani o den.

„Zvláštní a očekávanou kapitolou je král Lear hostujícího Boleslava Polívky. Jeho bohatý herecký registr, od deklamační noblesy až po drobné plebejské pošťouchnutí, tady rozvinul do krásně vystavěného osudu krále, který se musel zbláznit. Ovšem Polívkův Lear, to není tak úplně blázen. Neutíká snad svým bláznovstvím před osudem? Nebo skutečně ztratil i tu poslední kapku soudnosti? To věru nevíme. Ten Lear je určitě nešťastný a zrazen, je na dně. Ale je to opravdu tak? A nemůže si za to sám, svou nadutostí a panovačností, když ještě měl moc?“ (Peter Stoličný, i-divadlo.cz)

Délka představení 210 minut s přestávkou.

  • Obsazení a tvůrci

    Režie: Stanislav Moša. Scéna: Christoph Weyers. Kostýmy: Andrea Kučerová. Hudba: Zdenek Merta, Tomáš Cvejn. Dramaturgie: Jiří Záviš.

    Hrají: Boleslav Polívka, Pavla Vitázková / Hana Kováříková, Lenka Janíková / Ivana Vaňková, Svetlana Janotová / Ivana Odehnalová / Markéta Pešková, Lukáš Janota, Jakub Zedníček, Zdeněk Junák, Michal Isteník, Petr Štěpán, Viktor Skála, Rastislav Gajdoš, Aleš Slanina, Martin Havelka / Jiří Mach, Patrik Bořecký, Jan Mazák, Kristian Pekar, Ladislav Mareček, Hana Kratochvílová / Renáta Mrózková, Vojtěch Blahuta / Josef Jurásek / Jaroslav Matějka / Jakub Przebinda / Jiří Ressler.

  • Galerie

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky