PLEROMA - výstava maleb

Vladimír Kiseljov

Vladimír Kiseljov (1984) je interdisciplinární umělec, jehož tvorba se rodí z vnímání klasické hudby a jejího propojení s malířským výrazem. Často zde obraznost provází literární výklad či performance, jež transponuje malbu do nástěnných realizací ve veřejném prostoru. Nejde však o street art, spíše o nástěnnou malbu v interiérech, s nakročením do oblasti jevištní scénografie. Pro umělce je toto dílo syntetickým projevem ducha v úzkém propojení zvuku, barvy a pohybu, má svůj základ v mytologii, křesťanské ikonografii a symbolice archetypů. S poctou hudebním klasikům maluje i jejich portréty. Snaží se vnést do všedního života svého okolí energetické duchovní impulzy pro dialog s divákem, oboustranně vedoucí k sebereflexi a introspekci, jež ústí až do pohybových workshopů vizuální arteterapie.

Umělec s česko-ruským rodinným zázemím, hluboce respektující tradice kulturních dějin, vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a JAMU v Brně, uspořádal dosud přes 70 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Lipsku, Zadaru, Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni aj. Realizoval 9 velkých nástěnných maleb, z nichž největší je z roku 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600m2, provázená stále znějící hudbou. V roce 2015 se zúčastnil svou tvorbou i oficiálního programu Pražského Quadriennale.

Vernisáž s hudebně-malířskou performancí autora se uskuteční
v sobotu 10. 9. 2016 v 18:00 v Galerii U Klicperů. Výstava potrvá do 1. 12. 2016.

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky