Prodaná nevěsta v letech 1868 až 2018

Petr Erbes, Boris Jedinák a kol.

Divadlo Disk, Praha

Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018

Autorská inscenace katedry alternativního a loutkového divadla, která reflektuje zásadní události novodobých československých dějin, jež se odehrávaly na scénách Národního divadla coby symbolu české státnosti. Zaměřuje se na pozici herců a problematiku jejich politické angažovanosti. Tyto krizové dějinné okamžiky tvůrci přibližují na půdorysu tradiční české opery – Prodané nevěsty. Ta je zde nahlížena jako typický prvek identity českého národa. Jako stálice českého repertoáru, ke které se národ utíkal schovat, když bylo nejhůř. Zažijeme poklepání na základní kámen Národního divadla, vznik republiky, nástup nacistické totality, nástup komunistické totality, Antichartu atd.

„Již čas, aby postaven byl chrám dramatické Musy české! Neboť Národní divadlo jistě má býti chrámem, kde duch a srdce ke zřídlům oněch zásad se uvádí, na nichžto veškeré obraty i pokroky společenské spoléhají. A kde se zrodily tyto zásady? Nikde jinde než v lidské vůli. A hlasateli této vůle, kněžími tohoto chrámu, nechť nám jsou herci čeští.“

Délka představení je 90 minut bez přestávky.

  • Obsazení a tvůrci

    Režie / Directed by: Petr Erbes, Boris Jedinák, Dramaturgie / Literary adviser: Petr Erbes a Boris Jedinák, Scénografie / Stage designer: Jan Tomšů, Kostýmy / Costumes: Alžběta Vitvarová

    Hrají / Cast: Barbora Bočková, Cyril Dobrý, Kateřina Kozinová, Kryštof Krhovják, Marie Anna Krušinová, Štěpán Lustyk, Milan Vedral, Tereza Těžká, Vojtěch Vondráček

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky