Vernisáž Jan Jüngling a přátelé

JAN JÜNGLING A PŘÁTELÉ
SCÉNOGRAFIE, OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA

Slavnostní zahájení společné výstavy 7. března v 18.00 hodin

Scénografie je obor, v jehož scénickém prostoru se mohou prolínat veškeré prvky výtvarného projevu, kresba, grafika, malba, koláž, plastika, instalace i videoart.

Tato univerzálnost scénické výtvarné tvorby vedla akademického malíře Jana Jünglinga, který vyučoval obor malby na katedře scénografie pražské Akademie múzických umění, aby inicioval uspořádání výstavy volné tvorby scénických výtvarníků od nejmladší generace svých posluchačů, která už neznala zakladatele naší moderní scénografie, profesora arch. Františka Tröstera, který katedru scénografie na DAMU vytvořil, po generaci starších kolegů, jež profesor Tröster ještě učil a jimž dal při svém vedení a přednáškách povědomí o všem, čím se scénická výtvarná tvorba vyznačuje a vyjadřuje.

Právě cit k divadlu a scénické práci měl Jana Jünglinga k nápadu uskutečnit setkání výtvarných děl autorů různých generací a vyjadřovacích prostředků,  jejichž výtvarný přístup je motivován scénografií, v Klicperově divadle města Hradce Králové, k němuž má osobní vztah.

Výstava potrvá do 15. května 2015.

  • Galerie

  • Kalendář

    Datum Inscenace Scéna Vstupenky